Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα  www.beautyguild.com και τον Μάιο / Ιούνιο στην εφημερίδα Guild .

Η Aura Vitae Cosmetics εισάγει, αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται τα κλινικά αρωματοθεραπευτικά προϊόντα της Penny Price Aromatherapy Ltd. από την Αγγλία.

Η Essentia Vitae , η Πρώτη Ακαδημία Κλινικής Αρωματοθεραπείας στην Ελλάδα, παρέχει το Δίπλωμα της Κλινικής Αρωματοθεραπείας με την εγκυρότητα της Penny Price Academy.